Каталог на фирма Чар Троян
Категория: "Птици"
421
Врабец с кош
296
Голяма сгушена патица
377
Гълъб с разперени криле
364
Двойка птички
297
Канадска гъска
330
Кълвач
360
Малка сова
302
Малко пате
315
Малко пате
334
Малко петле
372
Орел пано
320
Папагал пано
413
Папагал с кош
428
Пате с кош
416
Патица с дупка
367
Патица с дълга шия
386
Патица с шапка
338
Пуяк
298
Средна наведена гъска
316
Средна патица
307
Средно пате
318
Средно пате
319
Средно пате
378
Средно пате
313
Средно пате право
314
Средно пате право
32
Бухал в хралупа (Пано)
151
Бухал голям
80
Бухал на клон
429
Врабче върху дънер
430
Врабче върху дънер
448
Гнездо с лястовици
447
Голям папагал
432
Голяма къща с буре
51
Гълъб
260
Гълъб - голям
50
Гълъб на пън
208
Гълъби - двойка
227
Гълъби - двойка
185
Гъска
205
Гъска
207
Гъска - наведена
159
Гъска за саксия
156
Гъска на трева
289
Гъска с отворена човка
270
Гъска с шапка
81
Кокошка
182
Кокошка
264
Кокошка на поставка
285
Кокошка на поставка
90
Кокошка с дупка
295
Кокошка с пилета
61
Лебед
237
Лебед
183
Лебед - малък
143
Лебед - среден
104
Лебед в полет
245
Лебед за саксия
446
Лястовица върху стомна
94
Малка гъска
438
Малка кокошка
254
Орел - голям
78
Орел на скала
52
Орел с разперени криле
246
Пано с животни
165
Папагали
191
Пате - заспало
163
Пате - наведено
89
Пате - плуващо
93
Пате - средно
253
Пате - средно
244
Пате за саксия
197
Пате с черупка
269
Патица
101
Патица - средна
134
Патица - съскаща
192
Патица за саксия
86
Патица за саксия - съскаща
70
Патица за цветя
268
Патица с дупка
91
Патица с пръстен
92
Патица с пръстен
49
Патица с разперени криле
77
Патици - колона
184
Петел - голям
288
Петле на поставка
275
Птички
445
Средно петле
88
Фламинго
242
Чапла
194
Щъркел - голям
195
Щъркел - малък
196
Щъркел - среден
189
Щъркел на поставка