Каталог на фирма Чар Троян
English English
Deutsch Deutsch
Български Български
Категория: "Птици"
421
Врабец с кош
 
Виж
296
Голяма сгушена патица
 
Виж
377
Гълъб с разперени криле
 
Виж
364
Двойка птички
 
Виж
297
Канадска гъска
 
Виж
330
Кълвач
 
Виж
360
Малка сова
 
Виж
302
Малко пате
 
Виж
315
Малко пате
 
Виж
334
Малко петле
 
Виж
372
Орел пано
 
Виж
320
Папагал пано
 
Виж
413
Папагал с кош
 
Виж
428
Пате с кош
 
Виж
416
Патица с дупка
 
Виж
367
Патица с дълга шия
 
Виж
386
Патица с шапка
 
Виж
338
Пуяк
 
Виж
298
Средна наведена гъска
 
Виж
316
Средна патица
 
Виж
307
Средно пате
 
Виж
318
Средно пате
 
Виж
319
Средно пате
 
Виж
378
Средно пате
 
Виж
313
Средно пате право
 
Виж
314
Средно пате право
 
Виж
32
Бухал в хралупа (Пано)
 
Виж
151
Бухал голям
 
Виж
80
Бухал на клон
 
Виж
429
Врабче върху дънер
 
Виж
430
Врабче върху дънер
 
Виж
448
Гнездо с лястовици
 
Виж
447
Голям папагал
 
Виж
432
Голяма къща с буре
 
Виж
51
Гълъб
 
Виж
260
Гълъб - голям
 
Виж
50
Гълъб на пън
 
Виж
208
Гълъби - двойка
 
Виж
227
Гълъби - двойка
 
Виж
185
Гъска
 
Виж
205
Гъска
 
Виж
207
Гъска - наведена
 
Виж
159
Гъска за саксия
 
Виж
156
Гъска на трева
 
Виж
289
Гъска с отворена човка
 
Виж
270
Гъска с шапка
 
Виж
81
Кокошка
 
Виж
182
Кокошка
 
Виж
264
Кокошка на поставка
 
Виж
285
Кокошка на поставка
 
Виж
90
Кокошка с дупка
 
Виж
295
Кокошка с пилета
 
Виж
61
Лебед
 
Виж
237
Лебед
 
Виж
183
Лебед - малък
 
Виж
143
Лебед - среден
 
Виж
104
Лебед в полет
 
Виж
245
Лебед за саксия
 
Виж
446
Лястовица върху стомна
 
Виж
94
Малка гъска
 
Виж
438
Малка кокошка
 
Виж
254
Орел - голям
 
Виж
78
Орел на скала
 
Виж
52
Орел с разперени криле
 
Виж
246
Пано с животни
 
Виж
165
Папагали
 
Виж
191
Пате - заспало
 
Виж
163
Пате - наведено
 
Виж
89
Пате - плуващо
 
Виж
93
Пате - средно
 
Виж
253
Пате - средно
 
Виж
244
Пате за саксия
 
Виж
197
Пате с черупка
 
Виж
269
Патица
 
Виж
101
Патица - средна
 
Виж
134
Патица - съскаща
 
Виж
192
Патица за саксия
 
Виж
86
Патица за саксия - съскаща
 
Виж
70
Патица за цветя
 
Виж
268
Патица с дупка
 
Виж
91
Патица с пръстен
 
Виж
92
Патица с пръстен
 
Виж
49
Патица с разперени криле
 
Виж
77
Патици - колона
 
Виж
184
Петел - голям
 
Виж
288
Петле на поставка
 
Виж
275
Птички
 
Виж
445
Средно петле
 
Виж
88
Фламинго
 
Виж
242
Чапла
 
Виж
194
Щъркел - голям
 
Виж
195
Щъркел - малък
 
Виж
196
Щъркел - среден
 
Виж
189
Щъркел на поставка
 
Виж

ОБРАТНО